Japonia 2001

W roku 2001 zostałem zaproszony do Japonii przez organizację JICA na szkolenie: “Produkcja i dystrybucja produktów rolnych”. Szkolenie przeznaczone było dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej i trwało 42 dni. Początek szkolenia odbywał się w Tokio, gdzie poznawaliśmy historię, kulturę oraz współczesność Japonii. Później polecieliśmy na północ na Hokkaido, gdzie poznawaliśmy rolnictwo i jego otoczenie. Większość pobytu spędziliśmy w Obihiro a kilka dni w Sapporo. W składzie grupy znajdowało się: trzech Polaków (ja, Andrzej i Wojtek), troje Bułgarów, Albańczyk, Rumunka, koleżanka z Bośni Hercegowiny i Węgier (Kalman).