Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej

W Komisji Ochrony Zdrowia zacząłem poznawać problemy szpitali wojewódzkich oraz programy profilaktyczne administrowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Współpracujemy też ze spółką Inwestycje Medyczne Łódzkiego, która kupuje sprzęt medyczny dla szpitali i organizuje modernizacje oddziałów szpitali.