Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Jako Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska chcę aktywnie oddziaływać na tematy, które uważam za ważne w tym: ochronę powietrza przed niską emisją (smog), właściwą gospodarkę odpadami, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze a szczególnie rolnictwo ekologiczne. Znam i wspieram działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich a szczególnie działalność Lokalnych Grup Działania w Województwie Łódzkim. Aktualnie będę pomagać w projekcie promującym lokalnych wytwórców artykułów rolno-spożywczych realizowanym z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.