Sejmik Województwa Łódzkiego

Z dumą informuję, że jestem radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Pracuję w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jestem przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz członkiem Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa.